MVP Komárom, rozhodčí: Bánhidi Pálné (Maďarsko)

01.10.2011 00:00

Bright Claire Anarchia

výborná 1, HPJ

—————

Zpět