KV Komárom "Joker Uszkár Klub", rozhodčí: Kataln Radvánszky (Maďarsko)

01/10/2011 00:00

Bright Claire Anarchia

výborná 1, HPJ, Junior BOB

JUNIOR BEST IN SHOW!!! :-)))

—————

Back